Pravidla a podmínky turnaje

Neznalost neomlouvá

REGISTRACE

Těmito pravidly se musí bezpodmínečně řídit všichni účastníci akcí pořádané spolkem CZLAN z.s. Jejich porušení m ůže mít za následek okamžité vyloučení z akce pořádané spolkem CZLAN z.s. .

 1. Každý účastník akce je povinen dbát nařízení organizátora akce, pokud jsou v sooladu s platnou legislativou České Republiky nebo v rozporu s dobrými mravy.

 2. Zákaz požívání alkoholických nápojů osobám mladších 18 let.

 3. Zákaz užívání omamných a psychotropních látek, jedů nebo nadměrného užívání alkoholických nápojů všem účastníkům akcí pořádaných spolkem CZLAN z.s..

 4. Osoby mladší 15 let se mohou akce po řádané spolkem CZLAN z.s. účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

 5. Osoby mladší 18 let, kteří nejsou v doprovodu svého zákonného zástupce, se mohou akce pořádané spolkem CZLAN z.s. účastnit pouze po předložení písemného souhlasu zákonného zástupce s účastí na akci pořádané spolkem CZLAN z.s..

 6. Každý ú častník akce pořádané spolkem CZLAN z.s. se musí chovat tak, aby nevzbuzoval odpor svým vystupováním, chováním nebo jinými fyzickými a tělesnými projevy u ostatních účastníků akce.

 7. Každý účastník akce pořádané spolkem CZLAN z.s. je povinen se chovat takovým způsobem, aby nezavinil příčinu vzniku morální a materiální újmě spolku CZLAN z.s..

 8. Každý účastník akce pořádané spolkem CZLAN z.s. je povinen se chovat takovým způsobem, aby nevznikla újma na zdraví nebo majetku žádnému účastníku akce pořádané spolkem CZLAN z.s., nebo jiné osobě.

 9. Zákaz nedovoleného užívání nebo jiné manipulace s vybavením a majetkem jiných účastníků akcí pořádaných spolkem CZLAN z.s..

 10. Zákaz nedovoleného prohlížení, stahování nebo jiné manipulace s daty jiných účastníků akcí pořádaných spolkem CZLAN z.s..

 11. Organizátor není povinen řešit a nezodpovídá za technické problémy účastníků akce, které jsou prokazatelně na straně účastníků akce pořádané spolkem CZLAN z.s..

 12. Organizátor nezodpovídá za škody vzniklé na majetku účastníků akce pořádané spolkem CZLAN z.s. vlivem nesprávné nebo neodborné manipulace a skryté technické vadě.

 13. Každý účastník akce pořádané spolkem CZLAN z.s je povinen zabezpečit svůj majetek proti odcizení nebo zneužití. Organizátor nenese odpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození způsobené třetí osobou.

 14. Organizátor nezodpovídá za majetek všech účastníků akce pořádané spolkem CZLAN z.s.. Taktéž nezodpovídá za obsah datových úložišť účastníků akce.

 15. Padělání vstupenek se trestá dle zákonů ČR.

 16. Porušením provozního řádu si organizátořvyhrazují právo na okamžité vyloučení účastníka z akce pořádané spolkem CZLAN z.s. bez možnosti náhrady vstupného.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat